Geen categorie

Uitspraak Raad van State: Woonark = Bouwwerk?

In een recente uitspraak van de Raad van State (april 2014) zijn woonschepen benoemd als bouwwerk. Eén van de mogelijke consequenties daarvan is dat het Bouwbesluit dan ook van toepassing zou kunnen zijn voor woonschepen. Een aantal aspecten zoals veiligheid en isolatie zijn natuurlijk heel verstandig om ook van toepassing te laten zijn voor woonschepen. Tegelijkertijd zijn er ook nogal wat aspecten die niet doorgevoerd kunnen worden. Niet voor bestaande woonschepen en zelfs niet voor nieuw te bouwen woonschepen.

Initieel wilde het Ministerie van Wonen een overgangsfase instellen waarbij op termijn nieuw te bouwen woonschepen aan het Bouwbesluit zouden moeten gaan voldoen. Door directe van actie van advocaat Cor Goudriaan lijkt dit te zijn afgewend. Zo is er bijvoorbeeld in het Bouwbesluit vastgelegd dat een woonlaag 2,60 hoog dient te zijn. De door gemeentes en provincies vastgestelde maximale hoogte van een woonschip maken daarmee twee woonlagen onmogelijk.

Meer informatie is terug te vinden op de site van Cor Goudriaan (www.corgoudriaan.nl) en de Rijksoverheid (zie link hieronder):

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/24/beantwoording-kamervragen-over-status-van-woonboten.html