Uitnodiging Online ALV: 24 juni

Het bestuur nodigt jou als lid van de Vereniging Woonarkbewoners Gooi- & Vechtstreek van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Vanwege corona ontmoeten we je deze editie graag online via Zoom:

 • Woensdag 24 juni
 • Inloop vanaf 19:45 uur. Start 20:00 uur.
 • Inlog details via e-mail

Dit moet je doen om je voor te bereiden

Omdat deze ALV online plaatsvindt is het nodig om vooraf het programma Zoom (client for meetings) te downloaden en te installeren op je laptop of computer. Zorg tevens voor een goede internetverbinding.

NB: Gelet op de alternatieve (online) vorm waarin deze ALV door omstandigheden plaatsvindt, gaat het bestuur er vanuit dat je vooraf de stukken hebt doorgenomen zodat we direct kunnen starten met de goedkeuring ervan. Eventuele vragen aan het bestuur kan je om dezelfde reden vooraf al aan het bestuur sturen via: bestuur@vwgv.nl.

Agenda ALV 24 juni

 1. Opening, mededelingen en goedkeuring notulen 3 april 2019
 2. Secretarieel verslag Bestuursperiode 2019/2020
 3. Financieel
  • Verslag 2019 en goedkeuring Jaarrekening 2019 (stempunt)
  • Decharge van het Bestuur (stempunt)
  • Uitleg en vaststellen begroting 2020 (stempunt)
  • Vaststelling contributie
  • Benoeming Kascontrole-commissie 2020
 4. Actuele ontwikkelingen
  • Bestuurswijzigingen & herbenoemingen
  • Amsterdams woonbotenbeleid en de invloed voor Weesp
  • Vaarsnelheid op de Vecht
  • Huur van oevers
  • Startfinanciering bij projecten van leden
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Denk aan je buren

De technische faciliteiten en vaardigheden die verlangd worden om deze ALV bij te wonen, zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom doen wij een dringende oproep aan leden wie dit wél gemakkelijk afgaat, om na te denken of er buren zijn die je hierbij hulp kunt aanbieden. Bijvoorbeeld door hen thuis uit te nodigen om mee te komen kijken (met natuurlijk 1,5 meter afstand).

Vragen? Vragen