• Geen categorie

  Propaan: Transparante scherpe prijs

  Op de Vreelandseweg in Nigtevecht en de Nigtevechtseweg in Vreeland is de kans op aardgas minimaal. Daarom hebben wij een parallel traject ingezet. Met alle propaanleveranciers hebben wij gesproken en aangegeven dat wij een transparante en een scherpe prijs willen hebben. Transparant; omdat wij allemaal een andere prijs betalen. Scherp; omdat de vrachtwagen in één keer alle tanks bijvult en de transportkosten daardoor veel lager komen te liggen en er veel meer klanten aansluiten bij die leverancier en er dus een groei is van afname in ons gebied. 

 • Geen categorie

  Aardgas: positief besluit (Lage) Klompweg en Lange Muiderweg

  Onder de bezielende leiding van Lars Hansen is de werkgroep Aardgas er in geslaagd de rekenregel van de NMA te vinden, te begrijpen en succesvol te bespreken met Alliander. Resultaat: er komt een aardgasleiding op de (Lage)Klompweg. En niet alleen daar! Frans Esser is met die uitkomsten aan de slag gegaan voor de Lange Muiderweg. En ook daar is een positief besluit genomen.

 • Geen categorie

  Huurbescherming: Conflicten met private oevereigenaren

  Het aantal conflicten tussen private oevereigenaren en de eigenaren van woonschepen zien wij helaas toenemen. Met name als er een nieuwe eigenaar van de oever op het toneel verschijnt. Een forse huurverhoging en niet overdraagbare huurcontracten. Dat eerste punt wordt nog weleens met een gang naar de rechter beslecht. Redelijkheid en billijkheid gelden dan nog steeds. Ernstiger is de situatie waarin de huurovereenkomst niet overdraagbaar is. Het Ministerie van wonen is hier mee bezig. Zie bijgaande brief (pdf attachment) en onderzoeksrapport en reacties. Daarmee ben je er nog niet. Oplossingen zijn niet eenvoudig. Wij kunnen als VWGV bestuur wel meedenken. [Lees verder} http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/01/rapport-vaste-grond-onder-de-voeten.html

 • Geen categorie

  Uitspraak Raad van State: Woonark = Bouwwerk?

  In een recente uitspraak van de Raad van State (april 2014) zijn woonschepen benoemd als bouwwerk. Eén van de mogelijke consequenties daarvan is dat het Bouwbesluit dan ook van toepassing zou kunnen zijn voor woonschepen. Een aantal aspecten zoals veiligheid en isolatie zijn natuurlijk heel verstandig om ook van toepassing te laten zijn voor woonschepen. Tegelijkertijd zijn er ook nogal wat aspecten die niet doorgevoerd kunnen worden. Niet voor bestaande woonschepen en zelfs niet voor nieuw te bouwen woonschepen. Initieel wilde het Ministerie van Wonen een overgangsfase instellen waarbij op termijn nieuw te bouwen woonschepen aan het Bouwbesluit zouden moeten gaan voldoen. Door directe van actie van advocaat Cor Goudriaan…