Commissies/werkgroepen

Op dit moment (apr. 2018) is een werkgroep binnen de Vereniging actief,  de Werkgroep Aardgas Lange Muiderweg. Deze werkgroep is druk doende de (woonark)bewoners van van de Lange Muiderweg op het vaste aardgasnet aan te laten sluiten.

 

Kascontrolecommissie bestaat uit: Piet Bennik en Rene Wierdsma