Over de VWGV

De vereniging VWGV komt op voor de gemeenschappelijke belangen van bewoners van arken gelegen in de rivier de Vecht en haar zij-armen, van Muiden tot aan Utrecht. Onze vereniging heeft een rijke historie en kent zijn oorsprong al in het midden van de jaren 80.

De Vereniging bestaat per 1 januari 2015 uit zo’n 234 leden (een 150 uit het gebied Weesp/Muiden en een ca. 80-tal leden uit het  Stichtse Vecht gebied) en heeft een gekozen bestuur en enkele commissies/werkgroepen.

Op een woonark wonen is, zoals we allemaal dagelijks ervaren, een geweldige beleving. Een met de natuur, zie je alle seizoenen aan je voorbijtrekken. Het water en de lucht zijn net een levend schilderij en de watervogels, vissen en alle andere dieren trekken altijd weer je aandacht. Tegelijk houdt het wonen op het water ook meer risico’s in dan het leven op het land. Arkenbewoners zijn zich continue bewust van de kwetsbaarheid van hun woning en leefomgeving en er zijn meer instanties om rekening mee te houden. Het Hoogheemraadschap / AGV, maar ook de gemeente, de provincie, of de landelijke politiek hebben hun directe invloed op ons leven en onze leefomgeving. Het waken voor onze rechtszekerheid, het voorkòmen van onredelijke belastingen of de aantasting van  ons woongenot door ondoordachte infrastructurele besluiten zijn voorbeelden van de belangen waar we voor opkomen.

Waken over ons grote goed, namelijk wonen op het water, is het doel van onze vereniging,. En waar mogelijk de gezamenlijke belangen van onze leden, de arkenbewoners, beschermen.

Regenboog over de Vecht