Nuttige adressen

-Frank Winder 06-2222 2531, voor storingen aan rioolpompsystemen en (collectieve) onderhoudsbeurten. email: info@winderpomptechniek.nl 

-Liander (Elektra en Aardgas) Nationaal storingsnummer 0800-9009 voor het melden van storingen aan elektriciteit- en aardgasvoorziening

-Stedin (Elektra en Aardgas)  Storingsmelding via internet  voor het melden van storingen aan elektriciteit- en aardgasvoorziening

-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV)

-Waternet Klantenservice 0900-9399