• Geen categorie

  BOUWBESLUIT en NIEUWE WET

  Na het in werking treden van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), heeft de Eerste Kamer in januari 2017, de Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten, aangenomen. Waar de wet over gaat en wat die betekent, wordt uitgelegd in het volgende artikel (lees meer)  

 • Geen categorie

  Woonarkverzekering-arrangement VWGV

    Specifiek woonbootverzekeringsarrangement ten behoeve van de Vereniging Woonarkbewoners Gooi- en Vechtstreek (VWGV).  Uw woonboot is een dierbaar en kostbaar bezit. En natuurlijk heeft u daarom een goede verzekering afgesloten. Maar, is dat in de praktijk wel zo? Wat is er precies geregeld in uw verzekering in het geval van zinken, brand of bij inbraak/diefstal? En wat zijn de regelingen bij kortstondige verhuur aan derden bijvoorbeeld? Hoe zit het met de dekking van dat oude sloepje dat u bij de woonboot heeft liggen? En wat kunt u zelf nou allemaal doen om te voorkomen dat er überhaupt schade ontstaat (want dat willen we toch eigenlijk allemaal niet). Allemaal vragen die makkelijker…

 • Geen categorie

  Algemene Leden Vergadering VWGV op 29 maart 2017

  Geachte leden, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging op woensdag 29 maart 2017, aanvang 20.00 uur Locatie: Dorpshuis te Nigtevecht, Jhr. Huydecoperstraat 1, Nigtevecht (ontvangst en koffie vanaf 19.45 uur) AGENDA 29 maart 2017 Opening en mededelingen Goedkeuring notulen 30 maart 2016 Secretarieel verslag 2016 Financieel verslag 2016 en goedkeuring Jaarrekening 2016 Vaststellen begroting 2017 Benoeming Kascontrole commissie 2017 Rooster van aftredende bestuursleden (zie secretarieel jaarverslag) Voorstel tot benoeming mw. Dolly Oudendijk als bestuurslid VWGV Actuele ontwikkelingen Rondvraag Sluiting

 • Geen categorie

  Dijkversterking (update)

  Waternet is druk doende met de plannen omtrent de dijkversterking langs de Vecht. Delen van de (Lage) Klompweg, Vreelandseweg, Utrechsteweg (De Horn) en de Eilandseweg zullen worden verhoogd en/of worden versterkt. VWGV heeft deelgenomen aan de zogenaamde ‘Vechttafel’ om een aantal zaken waar iedereen straks mee te maken krijgt door te spreken. Denk daarbij aan de nieuwe waterleiding en de gevolgen daarvan aangaande waterputten, schade ontstaan tijdens de werkzaamheden en de bereikbaarheid tijdens het werk. Een andere groep mensen is actief om bomen te behouden en herplant te maximaliseren. [Zie ook laatste nieuws:]

 • Geen categorie

  Propaan: Transparante scherpe prijs

  Op de Vreelandseweg in Nigtevecht en de Nigtevechtseweg in Vreeland is de kans op aardgas minimaal. Daarom hebben wij een parallel traject ingezet. Met alle propaanleveranciers hebben wij gesproken en aangegeven dat wij een transparante en een scherpe prijs willen hebben. Transparant; omdat wij allemaal een andere prijs betalen. Scherp; omdat de vrachtwagen in één keer alle tanks bijvult en de transportkosten daardoor veel lager komen te liggen en er veel meer klanten aansluiten bij die leverancier en er dus een groei is van afname in ons gebied.