Geen categorie

BOUWBESLUIT en NIEUWE WET

Na het in werking treden van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), heeft de Eerste Kamer in januari 2017, de Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten, aangenomen.

Waar de wet over gaat en wat die betekent, wordt uitgelegd in het volgende artikel (lees meer)