Geen categorie

Algemene Leden Vergadering VWGV op 29 maart 2017

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging op woensdag 29 maart 2017, aanvang 20.00 uur

Locatie: Dorpshuis te Nigtevecht, Jhr. Huydecoperstraat 1, Nigtevecht (ontvangst en koffie vanaf 19.45 uur)

AGENDA 29 maart 2017

 1. Opening en mededelingen
 2. Goedkeuring notulen 30 maart 2016
 3. Secretarieel verslag 2016
 4. Financieel verslag 2016 en goedkeuring Jaarrekening 2016
 5. Vaststellen begroting 2017
 6. Benoeming Kascontrole commissie 2017
 7. Rooster van aftredende bestuursleden (zie secretarieel jaarverslag)
 8. Voorstel tot benoeming mw. Dolly Oudendijk als bestuurslid VWGV
 9. Actuele ontwikkelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *