Overleg met instanties

De VWGV is in contact met velerlei instanties.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • halfjaarlijks (of vaker wanneer nodig) overleg met de gemeentes Muiden, Weesp,   Wijde Meren en Stichtse Vecht: bespreken van bestemmingsplannen, infrastructuur-ontwikkelingen zoals aardgasaanleg, propaantanks, dijkverzwaring.
  • gesprekspartner van Waternet en AGV (hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht).
  • benaderen en informeren van Tweede-Kamer partijen, bijvoorbeeld over accijnsverhoging LPG-propaan of over de rechtspositie van woonarkenbewoners.