Leveranciers

Woonarkbewoners hebben soms specifieke leveranciers / dienstverleners. De Vereniging probeert met enkelen daarvan gunstige contracten of te sluiten voor haar leden. Voorbeelden van onderhandelingen zijn:

  • gezamenlijke propaangasinkoop
  • onderhoudscontracten voor bijv. rioolpompen en/of houtkachelschoorstenen
  • gezamenlijke stookhout inkoop