Geen categorie

Aardgas: positief besluit (Lage) Klompweg en Lange Muiderweg

Onder de bezielende leiding van Lars Hansen is de werkgroep Aardgas er in geslaagd de rekenregel van de NMA te vinden, te begrijpen en succesvol te bespreken met Alliander. Resultaat: er komt een aardgasleiding op de (Lage)Klompweg. En niet alleen daar! Frans Esser is met die uitkomsten aan de slag gegaan voor de Lange Muiderweg. En ook daar is een positief besluit genomen.

In het dijkverzwaringsproject van AGV/Waternet gaat Liander een aardgas leiding leggen (aansluitend op de leiding die naar Zwaanwijck gaat) en waarop de woonarken en woonhuizen langs de Klompweg en Lage Klompweg worden aangesloten. Volgens de laatste informatie gaat het project in 2015 uitgevoerd worden. Er zullen in het kader van het dijkverzwaringsproject nog een aantal informatieavonden volgen waarbij de aanleg van het aardgas een vast agendapunt zal zijn.

Verder hebben we ons het laatste halfjaar ingespannen om sneller internet te organiseren. Via glasvezel of via zenders speciaal op ons gebied gericht. Helaas hebben onze inspanningen niet tot resultaat geleid.

Als een van jullie nog een goed idee heeft laat dit dan aan ons weten.